Algemene Nuus / General News

Toneel 2/1017

Toneel 2/1017

Beste PRG Toneel-ouers,

Vind asseblief vir u gerief hiermee die voorlopige kwartaalprogram vir die tweede kwartaal.

Oefening is verpligtend. Daar word ‘n weeklikse skedule uitgestuur op die Paul Roos Kultuur Facebookblad, WhatsApp groepie asook die Communicator. U kan gerus daar kyk indien daar enige onsekerheid is oor die oefentye.

Die toneelkamp vind 21 – 23 April plaas, daar is ‘n brief aan die leerders uitgegee. Indien u nie die brief ontvang het nie kan u gerus vir Christine Canaris epos by: ccanaris@paulroos.co.za.  Alle betalings vir die kamp moet asseblief so spoedig moontlik afgehandel word.

Dear PRG Drama parents,

Please find herewith the preliminary program for the second term for your convenience.

All repetitions are compulsory. A weekly schedule will be sent out on the Paul Roos Culture Facebook page, WhatsApp group and the Communicator.

The Drama camp will be on the 21 – 23 April. A letter was handed to the learners, if you did not receive the letter please e-mail Christine Canaris at ccanaris@paulroos.co.za.  All payments for the camp should be done as soon as possible please.

Toneelbrief 2 2017