Betalings / Payments

Betalings / Payments

ONDERRIGGELD | TUITION FEES – 2017

R30 600 per jaar / R3 060 per maand vir 10 maande vanaf Februarie tot November.

School fees are levied on 1 February and are payable on 28 February.  You may, however, apply to pay by means of instalments.  You may make use of a debit order, post-dated cheques or electronic transfers.  Details as follows:

Tours, school books (excluding textbooks provided by WCED) and school uniform is not included in school fees.

Skoolrekeningbesonderhede:

Paul Roos Gimnasium
ABSA Stellenbosch Takkode:  632005
Tjekrekeningnommer:               0410-142-791

Sien aangeheg die betaalwyse vir die skoolfooie

PAYMENT OF SCHOOL FEES 2017

BETAALWYSE PRG 2017

 

KOSHUISGELD | HOSTEL FEES – 2017

R38 200 per year / R9 550 per term  (laundry excluded)

R39 600 per year / R9 900 per term (laundry included)

Losiesgelde word gehef op 1 Februarie en is betaalbaar op 28 Februarie. U kan egter ook aansoek doen om die verskuldigde bedrag in 4 of 10 paaiemente te vereffen. Indien u verkies om kwartaalliks/maandeliks te betaal, is die paaiemente vooruit betaalbaar.

Koshuisrekening besonderhede:

Paul Roos Gimnasium Koshuise
ABSA Stellenbosch Takkode:    632005
Tjekrekeningnommer:        405-185-2991

See attached the payment form for the hostel fees.

KOSHUIS BETAALWYSE 2017 GRAAD 8 TOT 11

PAYMENT OF HOSTEL FEES 2017 GRADE 8 TO 11

KOSHUIS BETAALWYSE 2017 MATRIEKS

PAYMENT OF HOSTEL FEES 2017 MATRICS