Koor / Choir

Die PRG koor bestaan uit ongeveer 80 lede, en tree gereeld op. Kenmerkend aan die koor is die heerlike energie en kameraadskap wat jaar na jaar net groei. The choir have an annual choir camp as well as biannual tours. ‘n Hoogtepunt jaarliks is die PRG beKOOR! konsert wat in Mei plaasvind.

The choir functions under the very capable leadership of Mr Stephan Bezuidenhout. The accompanist is Mrs Johlané van Niekerk, and the choir is managed by Mrs Luize Kroukamp.

The choir rehearses on Monday evenings from 18:00 to 20h00.

Contact: Mrs Luize Kroukamp 0824087568 or lkroukamp@prg.wcape.school.za

Posted on 7 December 2015