Kontakpersoon / Contact Person

Kontakpersoon / Contact Person

Koshuishoof:

Frans van Niekerk 082 825 2472 of fvnkerk@paulroos.co.za

Huisvaders:

Nova: Willem de Villiers 021 883 3007 of willemdv@paulroos.co.za

Prima: Frans van Niekerk 021 883 3361 / 082 825 2472 of fvnkerk@paulroos.co.za

Assistente:

Nova:

Prima:
Maandae: Mr Vaughn Marlow – 084 7787438
Dinsdae: Mnr. Neville Rothman – 082 3239234
Woensdae: Mnr. Daneno Alexander – 072 7206532
Donderdae: Mnr. Cobus de Beer – 076 2010725

Matrone:

Leney Kloppers 021 886 4924 of 082 534 5199 of
lkloppers@paulroos.co.za

Koshuis Kombuis/ Maaltye:

Elizabeth de Klerk
edeklerk@paulroos.co.za