Vakkeuses / Subject Choices

Vakkeuses / Subject Choices

VAKKEUSE VIR GRAAD 8 EN 9

VERPLIGTEND / COMPULSORY: 1 x AFRIKAANS + 1 x ENGLISH

Afrikaans Huistaal of Afrikaans Eerste Addisionele Taal
PLUS
English Home Language or English First Additional Language

VERPLIGTEND/ COMPULSORY

Sosiale Wetenskappe /Social Science
Natuurwetenskappe / Natural Sciences
Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe /Economic and Management Sciences
Wiskunde / Mathematics
Lewensori√ęntering / Life Orientation
Ontwerp en Tegnologie / Design and Technology

KIES EEN VAN DIE VOLGENDE VAKKE / CHOOSE ONE OF THE FOLLOWING SUBJECTS

Skeppende Kunste: Kuns en Drama / Creative Arts: Arts and Drama
Skeppende Kunste: Musiek (instrument) Kies een: Drumline of Kitaar / Creative Arts: Music (instrument): Choose one: Drumline or Guitar

KIES EEN VAN DIE VOLGENDE VAKKE / CHOOSE ONE OF THE FOLLOWING SUBJECTS

Duits /German
Xhosa / Xhosa
Ingenieursgrafika-en ontwerp / Engineering Graphics and Design
Kuns / Art
Musiek / Music

vakkeuse-gr-8-and-9

subject-choice-gr-8-and-9

SUBJECT CHOICES FOR GRADE 10

A: Oefen ‚Äėn keuse uit tussen Huistaal of Addisionele Taal.¬†Beide tale kan as Huistaal geneem word.

1. Afrikaans Huistaal /Afrikaans Home Language
1. Afrikaans Eerste Addisionele Taal / Afrikaans First Additional Language
2. Engels huistaal / English Home Language
2. Engels Eerste Addisionele Taal / English First Additional Language

B: Verpligte Vakke / Compulsory Subjects

3. Wiskunde / Mathematics OR
3. Wiskundige Geletterdheid / Mathematical Literacy
4. Lewensori√ęntering / Life Orientation

C: Keusevakke: Kies slegs een vak uit elke groep / Choose only one subject from each group

5. Fisiese Wetenskap / Geskiedenis / Lewenswetenskappe / Rekenaartoepassingstegnologie / Musiek / Kunsvakke

6. Rekeningkunde / Rekenaartoepassingstegnologie / Aardrykskunde / Fisiese Wetenskap / Musiek / Kunsvakke

7. Lewenswetenskappe / Ekonomie / Besigheidstudies / Ingenieursgrafika en -ontwerp / Duits Tweede Addisionele Taal / Xhosa Tweede Addisionele Taal / Musiek / Kunsvakke

D: Ekstra vak in Graad 10

8. *Inligtingstegnologie

Vakkeuses 2018

Subject choice 2018

Neem asseblief kennis van die volgende:

  • Vak-kombinasies hang af van klasgroottes, roosterbepalings en beskikbaarheid van personeel. ¬†Dit is nie ‚Äėn gegewe dat bogenoemde opsies gaan realiseer nie.
  • Fisiese Wetenskappe, Rekeningkunde en Inligtingstegnologie vereis Wiskunde. ¬†Indien jy kies om Wiskundige Geletterdheid op ‚Äėn latere stadium te neem beteken dit jy sal noodgedwonge ook di√© vak(ke) moet verander.
  • * Inligtingstegnologie (IT) word slegs as ‚Äėn ekstra vak in graad 10 aangebied, na skoolure. ¬†Indien ‚Äėn leerder kies om voort te gaan met IT in graad 11 en 12 sal ‚Äėn keusevak in afdeling C verval.

 

SUBJECT CHOICES FOR GRADES 11 – 12

A: Choose either Home or First Additional Language.  Both Languages may be taken as Home Languages.

1. Afrikaans Huistaal /Afrikaans Home Language
1. Afrikaans Addisionele Taal / Afrikaans Additional Language
2. Engels huistaal / English Home Language
2. Engels Addisionele Taal / English Additional Language

B: Verpligte Vakke / Compulsory Subjects

3. Wiskunde / Mathematics OR
3. Wiskundige Geletterdheid / Mathematical Literacy
4. Lewensori√ęntering / Life Orientation

C: Kies slegs een vak uit elke groep / Choose only one subject from each group

5. Physical Science / History / Life Science / Music

6. Rekeningkunde / Rekenaartoepassingstegnologie / Aardrykskunde / Tegnologie Meganies / Fisiese  Wetenskappe

7. Life Sciences / Economics / Business Studies / Engineering Graphics and Design / German / French (only Gr 12) / Xhosa

Ander vakke wat by enige groepe 5,6 of 7 ingesluit kan word / Other subjects which may be added in any groups 5,6 of 7

Music / Art Subjects / Information Technology

vakkeuse-gr-10-12

subject-choice-gr-10-12

 

VAKVERANDERING / CHANGE OF SUBJECT

Gr 8 & 9: A letter of consent must be sent by the parents. It can be faxed or emailed to hgericke@paulroos.co.za
He must complete a form provided by the guidance teacher, which would inform the school of the subsequent change.
He is welcome to speak to the guidance teacher about the change during break.

Gr 10 & 12: He must receive a WCED form from the guidance teacher, which needs to be signed by the parents and returned to the guidance teacher. He must also receive a PRG form from the guidance teacher, so that the changes can be made on our administration system.He is welcome to discuss the changes with the guidance teacher during break.Changes with regard to the following subjects:
Engineering Graphics and Design, Natural Science, Accounting, CAT AND Mathematics may not be started in Gr 11 and 12.
IT (grade 10 only) During the first term. Acceptance will be subjected to the number of learners taking the subject.

Deadlines for changes for other subjects
Grade 8:
The first two weeks of the year.
The first two weeks of the third term.
Grade 9:
The first two weeks of the year in exceptional cases.
Grade 10:
During the first three weeks of the year OR in the third term before 25 July.
Grade 11:
TWO subjects before 22 February in exceptional cases.
Grade 12:
ONE subject before 25 January in exceptional cases